• Frits van Lijf
  • De Stichting
  • Doelstelling
  • Beleidsplan
  • Vermogen

Het koor van de Maastrichtse St.Servaaskerk stond jarenlang onder de bezielende leiding van Benoit Franssen. Rond 1950 was het nog gebruikelijk dat de Nachtmis op Eerste Kerstdag 's morgens om 5 uur begon. Het is aan een, voor die tijd nog "normale" ijskoude, Kerstnacht dat ik mijn eerste muzikale herinnering bewaar: het was zo koud dat ik als klein 8-jarig manneke door mijn vader in een deken gewikkeld naar de kerk werd gedragen om daar mijn bijdrage als koorknaapje te leveren. Benoit Franssen, befaamd musicus, legde met zijn zeer degelijke aanpak de basis voor mijn steeds groeiende belangstelling voor de mogelijkheden van de menselijke stem. Als 10-jarige zong ik moeiteloos "van het blad".

Begin jaren 50 werd er bij mij thuis zondagmiddag rond half 2 afgestemd op de Belgische radio voor het wekelijkse opera- en belcantoconcert dat door Etienne van Neste werd gepresenteerd. Wat een glorietijd voor de operaliefhebber: de nieuwe operaopnames met Maria Callas en Renata Tebaldi, om maar eens twee zangeressen te noemen, zorgden voor de ene sensatie na de andere.

Aïda

Op film had ik, in het kader van de culturele jeugdmiddagen, mijn eerste opera gezien: Fidelio van Ludwig van Beethoven, gevolgd door Dr. Gabriel Beckers, die met zijn voordracht van de Peer Gynt een onvergetelijke indruk maakte. Verdi's Aïda met o.a. Renata Tebaldi en Mario del Monaco werd grijs gedraaid en had geen geheimen meer.

Toch was de eerste lp die ik zelf aanschafte geen opera, maar symphonie no. 6 van Ludwig van Beethoven met het Residentieorkest onder leiding van Willem van Otterloo. De eerste complete opera volgde al snel: Nicolai Gedda, Mirella Freni en Mario Sereni in Puccini's la Boheme met Thomas Schippers als dirigent. Het toeval wil dat Gedda én Sereni van de partij waren bij de eerste opera die ik in de Weense Staatsopera beleefde en dat nog wel op vrijdag de dertiende (juni 1969). Joseph Krips dirigeerde Gounod's Faust. En met Cesare Siepi en Jeannette Pilou al met al een voorstelling om in te lijsten. Het affiche van deze Faust prijkt in mijn zitkamer. Met uitzondering van de voorstelling van Tristan und Isolde (juni 1975) kon ik al de affiches van alle voorstellingen die ik in Wenen bijwoonde, verwerven. Bovendien is er vanaf de allereerste opera een programmaboekje aan mijn collectie toegevoegd en dat nu ruim 40 jaar.

De Nederlandse tijdschriften over/voor klassieke muziek, Luister en Disk, werden verslonden. Dat Leo Riemens (Disk) en Hans van Rooy (Luister) later mijn belangrijkste leermeester en vriend werden, kon ik op dat moment niet bevroeden. Met Leo kreeg ik als eerste contact en dat resulteerde al snel in een wekelijks bezoek op zaterdag en een paar jaar later leerde ik Hans kennen, die de man van een (nieuwe)collega bleek te zijn. Zo klein is de wereld in Zuid-Limburg.

Het voordeel van het in Maastricht wonen is dat België en Duitsland erg dichtbij zijn.. Dat was niet alleen van belang voor het kunnen bijwonen van tal van opera's, maar minstens even belangrijk voor de opbouw van mijn platencollectie.

Met veel plezier denk ik terug aan de vele keren dat ik met Leo Riemens en Hans van Rooy naar Keulen ben geweest. Hans met mijn verlanglijstje achterin en Leo naast mij in de auto. Leo en Hans druk in de weer over welke uitvoering van opera a, b of c de, voor dat moment, meest geschikte was.

Na het plotselinge overlijden van Leo, april 1985, nam ik de presentatie van de maandelijkse opera-avonden (op veler verzoek) over. De daaruit voortkomende vaste operaclubavonden vinden nu nog altijd plaats.

Toen enkele jaren later werd gevraagd de bewerking van Leo's Groot Operaboek voor mijn rekening te nemen, heb ik die opdracht met graagte aanvaard.. mij steeds afvragend hoe Leo "dit of dat" zou hebben gedaan.

Inmiddels had zich de "compact disc" aangediend, maar met een collectie van een 3000 lp's heb ik mij een aantal jaren tegen de aanschaf ervan verzet. Totdat ik mij realiseerde dat de CD mij in de gelegenheid zou kunnen stellen vrijwel alle opera's zoals vermeld in het bewerkte Groot Operaboek zelf te verwerven. Hoeveel beroemde uitvoeringen waren immers al sinds jaar en dag niet meer verkrijgbaar geweest? Dat het er uiteindelijk zo'n 14.000 zouden worden?? Sinds een jaar of twee stagneert de groei van de cd-collectie om de simpele reden dat de DVD's de belangrijkste geluidsdragers zijn geworden.

Dat er heel wat dirigenten en zangers hun weg naar mijn huis hebben weten te vinden geeft de collectie haar waarde… er wordt druk gebruik van gemaakt.

Bestuur

Frits van Lijf (voorzitter)
Enrico Delamboye (vice voorzitter)
Christoph Plessers (commisaris)
Thomas Debray (webmaster)
André Rojer (secretaris-penningmeester)

Gegevens

RSIN: 816888127
Adres: Florijnruwe 108F, 6218CK Maastricht
E-mail: ajgvlijf@home.nl
KvK: 14090048
Bank: NL 13 INGB 0102 6054 16

De Stichting Frits van Lijf propageert de onschatbare waarde van de opera als muziekkunstwerk. De Stichting wil zoveel mogelijk mensen met deze muziekvorm kennis laten maken en ervan laten genieten. Dit doet de stichting door de privé collectie van Frits van Lijf onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen aan belanghebbenden en belangstellenden.

De collectie bestaat uit een unieke verzameling van operamuziek op verschillende geluidsdragers, en aanverwant materiaal (zoals literatuur, tijdschriften, foto’s, recensies, affiches, e.a.), die Frits van Lijf gedurende zijn leven bij elkaar heeft gebracht en van waarde kan zijn voor mensen die vanuit hun beroep met opera bezig zijn, maar ook voor liefhebbers en andere belangstellenden. Zeer veel opera's in vaak veel verschillende uitvoeringen zijn aanwezig.

De collectie vormt hierdoor een unieke ondersteuning voor zangers, musici, dirigenten, producenten, zowel professioneel als in opleiding, in de uitvoering van hun muzikale professie. Het zijn in het bijzonder deze doelgroepen, maar ook andere belangstellenden, waaraan de stichting zijn collectie beschikbaar stelt.

Daarnaast beschikt de Stichting over een verzameling boeken, tijdschriften, foto's, recensies, affiches en andere media over opera. Ook hiervan kunt u gebruik maken wanneer u zich verder wilt verdiepen in de geschiedenis, achtergronden, biografieën, opvattingen enz. over opera en specifieke opera-uitvoeringen.

Om dit doel te faciliteren brengt de stichting met name via sociale media de collectie onder de aandacht en stelt de inhoud ervan op de website www.stichtingfvl.org beschikbaar via een digitaal zoeksysteem. Hiermee kan snel en efficiënt naar verschillende uitvoeringen van opera’s worden gezocht op naam van de componist, dirigent, uitvoerenden, etc.

Desgewenst is Frits van Lijf ook beschikbaar voor uitleg, toelichting en verdere informatie over het desbetreffende materiaal.

Verder voorziet het bestuur van de stichting in het postuum openbaar beschikbaar blijven van deze muzikale erfenis van Frits van Lijf.

Vermogen

Het vermogen van de Stichting bestaat momenteel uit de geluidsdragers die Frits van Lijf gedurende zijn leven bij elkaar heeft gebracht. Het gaat om ruim 14000 CD's, DVD's en andere geluidsdragers.

Inkomsten

Frits van Lijf schenkt zelf maandelijks een bedrag van rond de 100 euro aan de Stichting, voor de aanschaf van nieuwe CD's. Ook zijn donaties van derden welkom. Via de Website en Sociale Media wordt op deze mogelijkheid gewezen. Verder zal de erfenis van Frits van Lijf na zijn overlijden, conform zijn testament, overgaan naar de Stichting, ten behoeve van het verder beheer van de collectie.

Uitgaven

De uitgaven van de Stichting zijn, net als de inkomsten, bescheiden. De werkzaamheden van de Stichting, inclusief de beheer van de website, worden verricht door vrijwilligers. Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van de Stichting. Daardoor zijn de uitgaven van de Stichting beperkt tot de aanschaf van muziekdragers (CD's en DVD's) en eventuele onkosten voor het beschikbaar stellen van de muziek. Ook de kosten verbonden aan de website komen voor rekening van de Stichting. Deze uitgaven worden door het bestuur gedaan. De beslissingen hierover worden conform de statuten van de Stichting genomen.

De collectie is momenteel gehuisvest in de privé woning van Frits van Lijf. Indien privé opslag na zijn overlijden niet mogelijk blijkt, zullen de kosten van huisvesting van de collectie door de Stichting worden betaald.

 

Laatste update: dec 2023